Opóźnienie w spłacie kredytu – Co się stanie?

Opóźnienie w spłacie kredytu – Co się stanie?

Nawet najbardziej odpowiedzialnemu i sumiennemu kredytobiorcy może zdarzyć się opóźnienie w spłacie kredytu, np. w wyniku nagłych problemów finansowych czy po prostu przeoczenia terminu płatności. Należy jednak pamiętać, że nawet jednodniowa zwłoka stanowi naruszenie warunków umowy nawiązanej z instytucją finansową.

Z jakimi konsekwencjami trzeba się liczyć? Jaka może być kara za opóźnienie? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w dalszej części niniejszego artykułu.

Opóźnienie w spłacie raty kredytu – dlaczego do tego dochodzi?

Zazwyczaj do opóźnień w spłacie kredytu dochodzi na skutek przeoczenie terminu płatności raty, poważnych problemów finansowych oraz braku wystarczających środków na koncie.

Często przyczyną jest także gwałtowny wzrost raty z powodu podwyższenia oprocentowania. Ta sytuacja dotyczy osób spłacających pożyczkę ze zmiennym oprocentowaniem.

Opóźnienie w spłacie kredytu – 1 dzień

Każda osoba, która zaciągnęła kredyt, ma obowiązek spłacać go zgodnie z harmonogramem. W przeciwnym razie nie wywiązuje się z umowy i naraża się na przykre konsekwencje.

Należy pamiętać, że nawet jednodniowe opóźnienie ma swoje skutki. Informacja o spóźnieniu zostanie odnotowana w systemach instytucji finansowej i Biura Informacji Kredytowej, co może prowadzić do obniżenia zdolności kredytowej oraz utrudnić uzyskanie dodatkowych środków w przyszłości.

W przypadku jednodniowego opóźnienia w spłacie kredytu zazwyczaj nie trzeba obawiać się o odsetki karne. Jednak, aby uniknąć kary finansowej, należy jak najszybciej uregulować zaległą ratę. Ponadto warto skontaktować się z bankiem i zapytać, czy na skutek opóźnienia zostaną wyciągnięte jakiekolwiek konsekwencje.

Opóźnienie w spłacie kredytu – konsekwencje

Opóźnienie w spłacie kredytu może mieć różne konsekwencje w zależności od polityki instytucji finansowej i warunków umowy kredytowej. Zazwyczaj w przypadku kilkudniowej zwłoki bank przesyła przypomnienie o płatności raty np. drogą mailową lub SMS-em.

Jeśli jednak rata nie zostanie uregulowana w przeciągu 7 dni, instytucja może zacząć naliczać karne odsetki i rozpocząć windykację. Po 30 dniach banki zazwyczaj dostarczają kredytobiorcom oficjalne wezwania do zapłaty oraz przekazują informacje o możliwości wypowiedzenia umowy kredytowej.

Co się stanie, jeśli kredytobiorca mimo wezwań nie ureguluje należności? Otóż w tym przypadku bank ma prawo wypowiedzieć umowę kredytową i zażądać natychmiastowej spłaty całej kwoty. Jeśli pożyczkobiorca zignoruje to żądanie, sprawa przekazywana jest do sądu, a następnie do komornika. Gdy dojdzie do postępowania egzekucyjnego, egzekutor może zająć wynagrodzenie i konto dłużnika, a także przekazać do licytacji składniki jego majątku.

Opóźnienie w spłacie kredytu – jakie odsetki?

Jeśli dojdzie do opóźnienia w spłacie raty kredytu, bank może naliczyć karne odsetki. Ich wysokość zazwyczaj jest określona w umowie. Jeśli nie została wskazana, to przyjmuje się odsetki ustawowe.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie raty kredytu wynoszą stopę referencyjną NBP powiększoną o 5,5%. Aby je obliczyć w łatwy sposób, można skorzystać z kalkulatora dostępnego online. Wystarczy wskazać w nim informacje o: typie odsetek, kwocie zobowiązania, terminie uregulowania zobowiązania oraz dacie, od której naliczane są odsetki.

Opóźnienie w spłacie kredytu – co robić?

W przypadku opóźnienia w spłacie raty kredytu należy postarać się jak najszybciej uregulować dług. Ponadto nie warto unikać kontaktu z działem windykacji.

Osoby dotknięte poważnymi problemami finansowymi powinny udać się do banku, przedstawić swoją sytuację i dokładnie wyjaśnić, z czego wynika opóźnienie. Instytucje finansowe proponują różne rozwiązania, które mogą pomóc w uniknięciu poważniejszych konsekwencji.

W przypadku problemów ze spłatą kredytu bank może zgodzić się na przesunięcie terminu spłaty raty czy wakacje kredytowe. Dobre rozwiązania obejmują także skorzystanie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, konsolidacja kredytu czy refinansowanie.