Wojciech Popławski Kancelaria Kredytowa na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojciech Popławski Kancelaria Kredytowa z siedzibą przy Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec, zwana dalej Kancelaria Kredytowa
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze świadczonymi przez firmę usługami doradztwa i pośrednictwa finansowego i mogą być wykorzystane do celów związanych z działalnością Kancelarii Kredytowej, w tym marketingu produktów i usług własnych, jak również będą przetwarzane przez podmioty współpracujące z Kancelarią Kredytową działające w sektorze finansowym lub doradztwa i pośrednictwa finansowego;
  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych
  4. Przekazanie Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania przez firmę opiera się na zasadzie dobrowolności, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdym czasie.