Na czym polega płynność finansowa?

Na czym polega płynność finansowa?

Istnieją różne wyznaczniki informujące o tym, czy firma faktycznie dobrze funkcjonuje. Jednym z nich jest analiza płynności finansowej. Niestety jeśli zostanie ona zachwiana lub nawet utracona, przedsiębiorstwo może mieć wiele problemów. Zazwyczaj przywrócić ją może dodatkowy zastrzyk gotówki, jednak jak ją otrzymać?

Płynność finansowa – co to?

Nie wiesz, na czym polega płynność finansowa? Tym mianem określa się swego rodzaju stabilność przedsiębiorstwa pod względem jego obracania środkami. To zdolność firmy do opłacania wszystkich zobowiązań oraz dokonywania wszelkich potrzebnych zakupów – zarówno towarów, jak i usług. To od płynności zależy między innymi to, czy marka jest w stanie zapłacić swoim pracownikom wynagrodzenie i zaspokoić swoje wszelkie potrzeby. Eksperci potwierdzają, że płynność finansowa jest równie ważna dla przedsiębiorstwa, co zysk, ponieważ nie mając możliwości zapłaty za krótkoterminowe zobowiązania, skończyłoby się to nadal ogłoszeniem upadku.

Płynność finansowa – jak ją oceniać?

Wyróżnia się trzy wskaźniki płynności finansowej. W każdym przypadku konieczne jest kontrolowanie kosztów, przychodów oraz majątku firmy.

Wskaźnik pierwszego stopnia (nazywany wskaźnikiem płynności natychmiastowej lub gotówkowej) określa, czy przedsiębiorstwo jest w stanie natychmiast uregulować wszystkie bieżące zobowiązania z posiadanych środków (aktywów obrotowych). Oblicza się go poprzez podzielenie środków pieniężnych przez sumę wszystkich zobowiązań krótkoterminowych. Wynik powinien oscylować w okolicach 0,1 lub 0,2. Oznacza to, że kapitał obracany generuje zysk, a pieniądze przetrzymywane w firmie nie pracują dla przedsiębiorstwa. Deficyt środków natomiast nie oznacza utraty płynności, ponieważ firma może dobrze zarządzać odbieraniem należności od kontrahentów.

Wskaźnik płynności szybkiej (drugiego stopnia) natomiast określa możliwość podmiotu w zakresie pokrycia zobowiązań bieżących aktywami o wyższym stopniu płynności (np. należności i inwestycje krótkoterminowe). W tym przypadku aktywami obrotowymi nie są zapasy materiałów czy towarów, ponieważ ich upłynnienie jest trudne. W tym przypadku od sumy aktywów odejmuje się sumę zapasów, a następnie dzieli wynik przez sumę zobowiązań krótkoterminowych. Akceptowalny wynik to okolice 1. Zbyt niski poziom (poniżej 1) może oznaczać problemy z płynnością.

Wskaźnik płynności bieżącej (trzeciego stopnia) umożliwia ocenę zdolności przedsiębiorstwa do spłacenia zobowiązań, dzięki upłynnieniu środków obrotowych. Można go obliczyć dzięki podzieleniu sumy aktywów obrotowych przez sumę zobowiązań. Aktywami obrotowymi w tym przypadku są również towary, akcje, środki pieniężne etc. Wartość powinna oscylować w okolicach 1,5-2,0.

Brak płynności finansowej i ewentualne możliwości

Brak płynności finansowej sprawia, że przedsiębiorstwo zaczyna mieć znaczne problemy mogące prowadzić do bankructwa. Prawdopodobnie pierwszymi problemami będą opóźnienia w płatnościach do ZUS i US, ale też nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń pracownikom, później brak możliwości zaopatrzenia się w towar potrzebny do wytworzenia produktów lub dalszej sprzedaży. Jedynym sposobem na uporanie się z tym zjawiskiem jest nagły zastrzyk gotówki, który można uzyskać, sprzedając np. część wyposażenia, zmieniając siedzibę na mniejszą czy sprzedając część udziałów. Innym sposobem jest również kredyt.

Kredyt gotówkowy dla firm jest bardzo popularnym produktem bankowym, jednak w niektórych sytuacjach może nie zostać wypłacony, np. przez zaległości w ZUS i US. Istnieje jednak możliwość otrzymania finansowania, trzeba jednak skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy kredytowego, czyli specjalisty, który zajmie się znalezieniem oferty, która możliwie najlepiej spełnia potrzeby klienta. Doradca może również pośredniczyć w transakcjach, zapewnia też analizę umów pod kątem prawnym. Zapraszamy do współpracy z naszą kancelarią kredytową!