Kredyt dla spółki z o.o. – najważniejsze informacje

Kredyt dla spółki z o.o. – najważniejsze informacje

Banki oferują kredyty gotówkowe zarówno osobom prywatnym, jak przedsiębiorcom. Jednak jak wygląda sprawa w przypadku spółek? To w końcu nieco bardziej skomplikowana forma działalności. W poniższym artykule poświęcimy uwagę jednemu z wielu rodzajów spółek, czyli tym z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy w przypadku tak prowadzonej działalności banki mają szczególne wymagania? Jak uzyskać kredyt dla spółki z o.o.? Poradnik, który przedstawiamy, postara się odpowiedzieć na te oraz inne pytania.

Czy spółka z o. o. jest traktowana przez banki inaczej?

Specyfika tego typu spółki jest zawarta już w jej nazwie. Ograniczona odpowiedzialność oznacza, że w razie kłopotów finansowych firmy, wspólnicy nie ryzykują własnym majątkiem, a wierzyciele mogą ściągać należności wyłącznie z pasywów i aktywów spółki, a podczas ewentualnej windykacji komornik może zająć kwotę należącą do niej w wysokości odpowiadającej jej kapitałowi zakładowemu. Dlatego też często w przypadku, gdy spółka nie jest w stanie spłacić zaciągniętych zobowiązań, wspólnicy po prostu podejmują decyzję o jej zamknięciu, nie ryzykując przy tym, że sami będą musieli spłacać długi.

Czy ma to wpływ na kwestię wzięcia kredytu gotówkowego? Ogólnie rzecz biorąc, banki traktują spółki z o.o. jak inne firmy, główną różnicą jest to, że na zaciągnięcie tego typu zobowiązania muszą wyrazić zgodę wszyscy członkowie zarządu (chyba że w grę wchodzi niska kwota, wówczas może się o to ubiegać sam prezes). Spółka musi wykazać dochody, zdolność kredytową i pozytywną historię kredytową. Ważne jest również, czy dysponuje zabezpieczeniem, nie przynosi strat, czy nie zalega z należnościami dla ZUS i Urzędu Skarbowego oraz jak długo działa na rynku. Kredyt bez zabezpieczenia jest możliwy do uzyskania, należy jednak pogodzić się z tym, że nie można w ten sposób pożyczyć zbyt dużej kwoty (maksymalnie kilkadziesiąt tysięcy złotych).

Kredyt dla spółki z o.o. – zasady

Czy bank przyznaje kredyty spółkom na innych zasadach? Nie, choć wymaga innych dokumentów niż w przypadku innych typów działalności gospodarczych. Oprócz standardowego wniosku kredytowego należy dostarczyć do banku odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący spółki, jej status (lub umowę), sprawozdanie finansowe i bilans przedstawiający straty i zyski (jeżeli prowadzone są księgi rachunkowe), dokumenty, które będą poświadczać osiągane dochody oraz uchwałę zarządu, potwierdzającą zgodę wszystkich jego członków na zaciągnięcie kredytu.

Czy można uzyskać kredyt dla nowej spółki z o.o.?

Niestety, uzyskanie kredytu gotówkowego na start przez nowo utworzoną spółkę z o.o. w banku jest właściwie niemożliwe. Zdecydowana większość instytucji bankowych wymaga, aby spółka działała przez co najmniej 12 miesięcy (liczone od momentu zarejestrowania jej w KRS). Dopiero wtedy pojawia się możliwość zaciągnięcia zobowiązania np. na dalsze inwestycje lub spłatę długów, a jego wysokość będzie zależała od bardzo wielu czynników, w tym przede wszystkim od obrotów i wartości zabezpieczenia (hipoteki, poręczenia, zastawu ogólnego). Oczywiście, zawsze znajdzie się opcja zaciągnięcia pożyczki z innego źródła, nawet jeśli staż spółki jest krótszy, jednak trzeba liczyć się wtedy ze znacznie gorszymi warunkami.

Jak wybrać odpowiedni kredyt gotówkowy dla spółki z o.o.?

Kredyt gotówkowy może zostać wykorzystany przez spółkę w dowolny sposób, dlatego to bardzo dobra metoda na pozyskanie środków na zainwestowanie w rozwój firmy, ciągłość produkcji lub zakup np. elementów wyposażenia do biur, urządzeń, samochodu etc. Ważne jednak, by wybrać właściwą ofertę, co może nie być łatwe, biorąc pod uwagę to, jak skomplikowane bywają umowy zawierane z bankami. Dlatego najlepiej skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Nasza Kancelaria Kredytowa od wielu lat doradza spółkom z o.o. przy wyborze odpowiednich ofert kredytów różnego typu, również gotówkowych. Jeśli więc ten temat wciąż wydaje Ci się skomplikowany, zapraszamy do kontaktu!