Jak obliczyć rentowność firmy?

Jak obliczyć rentowność firmy?

Każdy przedsiębiorca powinien na bieżąco kontrolować stan finansowy swojej firmy. Pomijając ten obowiązek, możesz być nieświadomy tego, że Twoja organizacja nie przynosi zysków, a nawet generuje straty. Pamiętaj, że trzymając rękę na pulsie, masz szansę zareagować w odpowiednim momencie i wprowadzić zmiany, które uratują Twój biznes przed bankructwem. Aby mieć rzeczywisty pogląd na stan finansowy firmy, warto kontrolować jej rentowność. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak obliczyć rentowność oraz jakie są jej rodzaje, przeczytaj nasz artykuł.

Rentowność – co to jest?

Rentowność to wskaźnik określający jak dochodowa jest dana działalność. Dzięki niemu można dowiedzieć się, czy firma przynosi zyski, czy generuje straty i jaka jest relacja między nimi. Określając rentowność, mamy szansę uzyskać informacje, czy prowadzenie danego przedsiębiorstwa lub konkretnych działań jest opłacalne. Wiele osób rozpoczynających przygodę z prowadzeniem biznesu opiera sukces swojej firmy na dużym przychodzie. To błąd! Należy pamiętać, że przedsiębiorstwo może generować ogromny przychód, lecz nie przynosić zysków. Wystarczy, że koszty prowadzenia działalności pochłoną znaczną część lub całość przychodów. W takiej sytuacji może się okazać, że Twój dochód jest bardzo niski lub zerowy. W niektórych przypadkach przedsiębiorcy odnotowują nawet straty.

Rentowność – rodzaje

Aby dokładnie przeanalizować sytuację finansową przedsiębiorstwa, trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników. Bardzo ważne jest m.in. to, w jakiej branży działasz. Dobierając najlepiej dopasowany rodzaj rentowności do swojej firmy, otrzymasz miarodajne i dokładne wyniki. Obecnie wyróżnia się trzy główne typy rentowności: handlową, finansową i ekonomiczną.

Pierwsza z nich to po prostu rentowność sprzedaży. Dotyczy ona zysków otrzymywanych z handlu danymi produktami. Wskaźnik rentowności sprzedażowej umożliwia dokładne określenie zysku uzyskiwanego z jednej jednostki przychodu ze sprzedaży. Aby wyliczyć wskaźnik rentowności handlowej, należy skorzystać ze wzoru: wskaźnik rentowności sprzedaży = (wynik finansowy brutto/przychody uzyskane z handlu) x 100%. Należy zaznaczyć, że największy wpływ na rentowność sprzedaży ma ilość sprzedanych produktów oraz koszty ich produkcji, strategia podatkowa firmy oraz dobór źródeł finansowania. Duże znaczenie ma również koniunktura gospodarcza.

Drugim rodzajem rentowności jest rentowność ekonomiczna, nazywana również majątkową. Wyraża on stosunek osiągniętych zysków finansowych firmy do wszelkich aktywów przedsiębiorstwa. Dzięki wskaźnikowi rentowności ekonomicznej można uzyskać informację, jak dane przedsiębiorstwo posługuje się zyskiem i jak radzi sobie z gospodarowaniem zasobami. Aby obliczyć wskaźnik, należy skorzystać ze wzoru: wskaźnik rentowności ekonomicznej = (zysk netto/aktywa ogółem) x 100%.

Trzeci rodzaj to rentowność finansowa, nazywana także rentownością kapitału własnego. Obliczając jej wskaźnik, można dowiedzieć się, jaki zysk przypada na określoną jednostkę kapitału własnego. Aby dowiedzieć się, ile wynosi wskaźnik, trzeba użyć następującego wzoru: wskaźnik rentowności finansowej = (zysk netto/kapitał własny) * 100%.

Jak obliczyć próg rentowności?

Wiele osób zastanawia się, jak obliczyć rentowność firmy i próg rentowności. Odpowiedź na pierwszą część pytania zamieściliśmy powyżej. Aby odpowiedzieć, na drugą, należy najpierw dokładnie wytłumaczyć, co to jest rentowność firmy. Otóż oznacza ona wielkość sprzedaży, przy której przychody i koszty prowadzenia działalności równoważą się wzajemnie. W tym punkcie firma nie przynosi ani zysków, ani strat. Aby dokładnie obliczyć próg rentowności, najlepiej przygotować sobie tabelkę z rozpisanymi kosztami zmiennymi i stałymi, które ponosi firma. Próg rentowności oblicza się w ujęciu ilościowym i wartościowym. W pierwszym z nich wyliczana jest ilość produktów lub usług, które przedsiębiorstwo musi sprzedać, aby wyjść na zero. Próg rentowności ilościowej można obliczyć, korzystając ze wzoru: próg rentowności = koszty stałe/(cena produktu – koszty zmienne w przeliczeniu na jeden produkt).

Próg rentowności wartościowy informuje, jakie przychody ze sprzedaży trzeba uzyskać, aby nie ponieść strat. Do wyliczenia tego progu, należy użyć wzoru: próg rentowności wartościowej = cena produktu [koszty stałe/(cena/koszty zmienne)].