Czy można wrzucić kredyt firmowy w koszty

Czy można wrzucić kredyt firmowy w koszty

Obecnie na rynku znajdziemy wiele korzystnych ofert kredytów dla firm, które mogą pomóc przedsiębiorcy zainwestować w rozwój i rozwinąć skrzydła. Wiele wątpliwości pojawia się jednak wokół tego, czy kredyt firmowy można wrzucić w koszty, a więc czy można uznać spłatę rat za koszt uzyskania przychodu. Na to i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź w poniższym artykule.

Kredyt firmowy w koszty – czy to możliwe?

Wielu przedsiębiorców na różnym etapie rozwoju działalności decyduje się na kredyt firmowy. W koszty bardzo często chcą włączyć środki przeznaczone na spłatę zobowiązania, jednak – jak się okazuje – nie jest to możliwe. Artykuł 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprost stwierdza, że kredyt nie może być traktowany jako przychód, co oznacza, że nie jest opodatkowany podatkiem dochodowym.

Zamiast raty możemy jednak rozliczyć zapłacone już odsetki od kredytu firmowego – w koszty oprócz nich wchodzą ponadto opłaty związane z obsługą lub spłatą produktu, a także jego ubezpieczeniem. Jest to jednak możliwe jedynie wówczas, gdy środki z kredytu zostały przeznaczone na działalność gospodarczą, a więc przyczyniają się do uzyskiwania przychodu. W takim przypadku nie ma znaczenia, jaki rodzaj zobowiązania został zaciągnięty, należy jednak mieć na względzie, że nie jest możliwe wliczenie odsetek od kredytu firmowego w koszty, jeśli został on umorzony.

Jak rozliczyć kredyt firmowy? Odsetki w koszty

Kwestia tego, czy kredyt firmowy można wrzucić w koszty, jest jasna – jest to możliwe jedynie w przypadku zapłaconych odsetek oraz prowizji i opłat związanych ze spłacaniem lub ubezpieczeniem kredytu. Warto jednak mieć na uwadze, w jaki sposób należy owe koszty rozliczyć. Można to uczynić wówczas, gdy zostaną faktycznie zapłacone i możemy to poświadczyć dokumentem – w takim przypadku są one traktowane jako pozostałe wydatki i powinny zostać umieszczone w kolumnie 13 KPiR. W taki sam sposób należy zaksięgować wydatki poniesione na prowizje i opłaty związane ze spłatą kredytu lub jego ubezpieczeniem. Pamiętajmy ponadto, że w przypadku, gdy zobowiązanie zostało zaciągnięte w celu zakupu środków trwałych, prowizje można wrzucić w koszty dopiero wówczas, gdy owe środki trafią do naszych rąk.

Czy kredyt firmowy można wrzucić w koszty niezależnie od rodzaju zobowiązania?

Tak jak wspomnieliśmy, odsetki z kredytu firmowego można wrzucić w koszty niezależnie od tego, jakiego rodzaju jest zaciągnięte zobowiązanie, o ile zostały spełnione opisane wyżej warunki. Oznacza to, że mogą to uczynić zarówno przedsiębiorcy, którzy wzięli kredyt gotówkowy, jak i inwestycyjny czy obrotowy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku kredytu hipotecznego do kosztów możemy wrzucić niekiedy jedynie część odsetek. Dzieje się tak, gdy na potrzeby działalności nie jest wykorzystywana cała powierzchnia nieruchomości. Wówczas procent, który użytkujemy, odpowiada procentowi odsetek, które możemy wliczyć w koszty uzyskania przychodu.

Warto również wiedzieć, że w niektórych okolicznościach można wrzucić w koszty odsetki z kredytu zaciągniętego jako osoba fizyczna – dzieje się tak, gdy uzyskane środki są przeznaczane na działalność gospodarczą. Musimy jednak dysponować odpowiednimi dokumentami, które ten fakt potwierdzają.

Odsetki od kredytu firmowego w koszty – co z ratą leasingu?

Jak wspomniano, raty kredytu nie można wrzucić w koszty uzyskania przychodu. Inna sytuacja ma jednak miejsce w przypadku rat leasingowych. Przedsiębiorca, który wziął – na przykład – samochód w leasing, jak najbardziej może ową ratę potraktować jako koszt uzyskania przychodu.

Jeżeli jednak bierzemy kredyt na pojazd firmowy, po czasie będziemy mogli dokonać jego comiesięcznej amortyzacji, co również pozwoli zmniejszyć wysokość podatków. Przed dokonaniem wyboru między kredytem a leasingiem warto wykonać dokładne obliczenia, aby zweryfikować, która opcja okaże się w danym przypadku najbardziej korzystna. Jeśli nie jesteś pewien, na co się zdecydować albo co możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, zachęcamy do skontaktowania się z naszymi specjalistami!